THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 126
Số lượt truy cập: 4958932
QUANG CÁO
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 - 2016

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

1.  QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015 - 2016

2. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN NĂM HỌC 2015 - 2016

 3 . KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015 - 2016

4. KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016

5. KẾ HOẠCH NGÀY HỘI HSTH NĂM HỌC 2015 - 2016

6. KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG

 

Tháng 8

Tháng 02

Tháng 9

Tháng 3

Tháng 10

Tháng 4

Tháng 11

Tháng 5

Tháng 12

Tháng 6

Tháng 01

Tháng 7

 

KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 1

(Từ  01/8    đến  09/8  năm 2015)

Tuần 26

(Từ  25/01    đến  31/01  năm 2016)

Tuần 2

(Từ  10/8    đến  16/8  năm 2015)

Tuần 27

(Từ  01/02    đến  07/02  năm 2016)

Tuần 3

(Từ  17/8    đến  21/8  năm 2015)

Tuần 28

(Từ  08/02    đến  14/02  năm 2016)

Tuần 4

(Từ  24/8    đến  30/8  năm 2015)

Tuần 29

(Từ  15/02    đến  21/02  năm 2016)

Tuần 5

(Từ  31/8    đến  06/9  năm 2015)

Tuần 30

(Từ  22/02    đến  28/02  năm 2016)

Tuần 6

(Từ  07/9    đến  12/9  năm 2015)

Tuần 31

(Từ  29/02    đến  06/3  năm 2016)

Tuần 7

(Từ  14/9    đến  20/9  năm 2015)

Tuần 32

(Từ  07/3    đến  12/3  năm 2016)

Tuần 8

(Từ  21/9    đến  27/9  năm 2015)

Tuần 33

(Từ  14/3    đến  19/3  năm 2016)

Tuần 9

(Từ  28/9    đến  04/10  năm 2015)

Tuần 34

(Từ  21/3    đến  26/3  năm 2016)

Tuần 10

(Từ  05/10    đến  11/10  năm 2015)

Tuần 35

(Từ  28/3    đến  02/4  năm 2016)

Tuần 11

(Từ  12/10    đến  18/10  năm 2015)

Tuần 36

(Từ  04/4    đến  09/4  năm 2016)

Tuần 12

(Từ  19/10    đến 25/10   năm 2015)

Tuần 37

(Từ  11/4    đến  16/4  năm 2016)

Tuần 13

(Từ  26/10    đến  01/11  năm 2015)

Tuần 38

(Từ  18/4    đến  23/4  năm 2016)

Tuần 14

(Từ  02/11    đến  08/11  năm 2015)

Tuần 39

(Từ  25/4    đến  30/4  năm 2016)

Tuần 15

(Từ  09/11    đến  15/11  năm 2015)

Tuần 40

(Từ  02/5    đến  07/5  năm 2016)

Tuần 16

(Từ  16/11    đến  22/11  năm 2015)

Tuần 41

(Từ  09/5    đến  14/5  năm 2016)

Tuần 17

(Từ  23/11    đến  29/11  năm 2015)

Tuần 42

(Từ  16/5    đến  5  năm 2016)

Tuần 18

(Từ  30/11    đến  06/12  năm 2015)

Tuần 43

(Từ  23/5    đến  31/5  năm 2016)

Tuần 19

(Từ  07/12    đến  13/12  năm 2015)

Tuần 44

(Từ    đến    năm 200)

Tuần 20

(Từ  14/12    đến  20/12  năm 2015)

Tuần 45

(Từ    đến    năm 200)

Tuần 21

(Từ  21/12    đến  27/12  năm 2015)

Tuần 46

(Từ    đến    năm 200)

Tuần 22

(Từ  28/12    đến  03/01  năm 2016)

Tuần 47

(Từ    đến    năm 200)

Tuần 23

(Từ  04/01    đến  10/01  năm 2016)

Tuần 48

(Từ    đến    năm 200)

Tuần 24

(Từ  11/01    đến  17/01 năm 2016)

Tuần 49

(Từ    đến    năm 200)

Tuần 25

(Từ  18/01    đến  23/01  năm 2016)

Tuần 50

(Từ    đến    năm 200)

 

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hà Thị Thủy
Hà Thị Thủy
Lê Thị Mai
Lê Thị Mai
P. HT
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882967 * Email: thcamthuy@lethuy.edu.vn