THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 78
Số lượt truy cập: 4919368
QUANG CÁO

 

 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN

-  TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ND 2

 - TÀI LIỆU BDTX THEO TT22

-  KẾ HOẠCH SHCM TRƯỜNG THÁNG 8

- KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

- KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

- KẾ HOẠCH BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG

- KẾ HOACH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

- KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019

- KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO LỚP 5 NĂM HỌC 2018 - 2019


 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

 

KẾ HOẠCH THÁNG

 

Tháng 8

- Kế hoạch chỉ đạo hoạt động CM

- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Tháng 02

- Kế hoạch chỉ đạo hoạt động CM

- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Tháng 9

- Kế hoạch chỉ đạo hoạt động CM

- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Tháng 3

- Kế hoạch chỉ đạo hoạt động CM

- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Tháng 10

- Kế hoạch chỉ đạo hoạt động CM

- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Tháng 4

- Kế hoạch chỉ đạo hoạt động CM

- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Tháng 11

- Kế hoạch chỉ đạo hoạt động CM

- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Tháng 5

- Kế hoạch chỉ đạo hoạt động CM

- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Tháng 12

- Kế hoạch chỉ đạo hoạt động CM

- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Tháng 6

- Kế hoạch chỉ đạo hoạt động CM

- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Tháng 01

- Kế hoạch chỉ đạo hoạt động CM

- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Tháng 7

- Kế hoạch chỉ đạo hoạt động CM

- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

 

 

   

KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 1

(Từ    đến    năm 201)

Tuần 26

(Từ  21/01 đến  27/01  năm 2019)

Tuần 2

(Từ    đến    năm 201)

Tuần 27

(Từ  28/01 đến  03/02  năm 2019)

Tuần 3

(Từ    đến    năm 201)

Tuần 28

(Từ  04/02  đến  10/02  năm 2019)

Tuần 4

(Từ    đến    năm 201)

Tuần 29

(Từ 11/02 đến  17/02  năm 2019)

Tuần 5

(Từ  27/8    đến  02/9  năm 2018)

Tuần 30

(Từ 18/02 đến  23/02  năm 2019)

Tuần 6

(Từ  03/9    đến  09/9  năm 2018)

Tuần 31

(Từ  25/02  đến  03/3  năm 2019)

Tuần 7

(Từ  10/9    đến  16/9  năm 2018)

Tuần 32

(Từ  04/3  đến  10/3  năm 2019)

Tuần 8

(Từ  17/9    đến  23/9  năm 2018)

Tuần 33

(Từ 11/3  đến  17/3  năm 2019)

Tuần 9

(Từ  24/9    đến  30/9  năm 2018)

Tuần 34

(Từ  18/3 đến  24/3  năm 2019)

Tuần 10

(Từ  01/10  đến  05/10  năm 2018)

Tuần 35

(Từ  25/3    đến  31/3  năm 2019)

Tuần 11

(Từ  08/10  đến  14/10  năm 2018)

Tuần 36

(Từ  01/4  đến  07/4  năm 2019)

Tuần 12

(Từ  15/10  đến  21/10  năm 2018)

Tuần 37

(Từ  08/4 đến  14/4  năm 2019)

Tuần 13

(Từ  22/10  đến  28/10  năm 2018)

Tuần 38

(Từ 15/4 đến  21/4  năm 2019)

Tuần 14

(Từ  29/10 đến  04/11  năm 2018)

Tuần 39

(Từ  22/4  đến 28/4  năm 2019)

Tuần 15

(Từ  05/11  đến  11/11  năm 2018)

Tuần 40

(Từ  29/4  đến  05/5  năm 2019)

Tuần 16

(Từ  12/11 đến  18/11 năm 2018)

Tuần 41

(Từ  06/5 đến  12/5  năm 2019)

Tuần 17

(Từ  19/11 đến  25/11  năm 2018)

Tuần 42

(Từ    đến    năm 201)

Tuần 18

(Từ 26/11 đến  02/12  năm 2018)

Tuần 43

(Từ    đến    năm 201)

Tuần 19

(Từ  03/12    đến  09/12  năm 2018)

Tuần 44

(Từ    đến    năm 201)

Tuần 20

(Từ 10/12 đến  16/12  năm 2018)

Tuần 45

(Từ    đến    năm 200)

Tuần 21

(Từ  17/12  đến  23/12  năm 2018)

Tuần 46

(Từ    đến    năm 200)

Tuần 22

(Từ  24/12    đến  30/12  năm 2018)

Tuần 47

(Từ    đến    năm 200)

Tuần 23

(Từ 31/12 đến  06/01  năm 2019)

Tuần 48

(Từ    đến    năm 201)

Tuần 24

(Từ 07/01 đến  11/01  năm 2019)

Tuần 49

(Từ    đến    năm 200)

Tuần 25

(Từ  14/01 đến  20/01  năm 2019)

Tuần 50

(Từ    đến    năm 200)

 

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hà Thị Thủy
Hà Thị Thủy
Lê Thị Mai
Lê Thị Mai
P. HT
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882967 * Email: thcamthuy@lethuy.edu.vn